เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง กฎกระทรวงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานสหกรณ์

5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลบ้านหมี่ ได้เข้าร่วมสัมนา เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง เรื่อง กฎกระทรวงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานสหกรณ์ ณ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ ลากูน อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี

Scroll to top