มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทนายจักรกริช เหลืองอร่าม

คณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ เป็นตัวแทนศูนย์ประสานงานฯ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทนายจักรกริช เหลืองอร่าม สมาชิก ล้าน 1 และ ล้านที่2 เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567

Scroll to top