กรรมการและผู้จัดการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก

กรรมการและผู้จัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาท ของ นางอนงค์นาท พุ่มศิริ สมาชิกเลขที่ 457 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

Scroll to top