มอบเงินนสวัสดิการสงเคราะห์ฌาปนกิจให้แก่ทายาท น.ส.เพ็ญศรี ดอกคำ

รองประธานกรรมการ กรรมการ และผู้จัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฌาปนกิจให้แก่ทายาท น.ส.เพ็ญศรี ดอกคำ สมาชิกล้าน 1 และล้าน 2 ในวันที่ 30 มกราคม 2566

Scroll to top