มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทของ น.ส.รัศมี สุริยา

ประธานกรรมการ, กรรมการ และผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ. บ้านหมี่ จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทของ น.ส.รัศมี สุริยา สมาชิกเลขที่ 190 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565

Scroll to top