กรรมการและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.บ้านหมี่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและ Big Cleaning Day

กรรมการ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและ Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และวันสิ่งแวดโลก ทำความสะอาด คราบสิ่งสกปรก ฝุ่นละอองที่สะสม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารพิเศษสุวรรณ-บุญมา ไปจนถึงอาคารโภชนศาสตร์ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Scroll to top