สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.บ้านหมี่ ร่วมโครงการ ๑ คน ๑ ต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

คุณนุชนาถ ชำนิเชิงค้า ประธานกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการและกรรมการสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร จำนวน ๑๐๐ ต้น บริเวณด้านหน้าและด้านข้างโรงพยาบาล ตามโครงการ ๑ คน ๑ ต้น เพื่อคนลพบุรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Scroll to top