มอบเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทของนางเพ็ญศรี สมัครการ

ประธานกรรมการ, กรรมการ และผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทของนางเพ็ญศรี สมัครการ ล้านที่ 1 และล้านที่ 2 วันที่9 พฤษาภาคม 2565

Scroll to top