สมาชิกและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ออมทรัพย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับโรงพยาบาลบ้านหมี่

สมาชิกสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดห้องน้ำและบริเวณด้านหลังอาคารสิรินทร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.บ้านหมี่ ตอนรับประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี 2565

Scroll to top