ประธานกรรมการ กรรมการ และ ผู้จัดการเป็นตัวแทนมอบป้ายรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก สสธท. และ กสธท

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.บ้านหมี่ จำกัด นำโดยคุณนุชนาถ ชำนิเชิงค้า ประธานกรรมการ กรรมการ และ ผู้จัดการเป็นตัวแทนมอบป้ายรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก สสธท. และ กสธท.ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตรายนางฉลองรัตน์ ชมภูหอม สมาชิกล้านที่ 1 และล้านที่ 2 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2565

Scroll to top