ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.บ้านหมี่

ภาพบรรยากาศ การประชุมประจำเดือนสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำกัด วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2

Scroll to top