ครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.บ้านหมี่ จำกัด ครบรอบ 22 ปี

วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำกัด ปีนี้ครบรอบ22 ปี

ทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด(ชสอ.) ได้ส่งการ์ดมาอวยพรให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำกัด

Scroll to top