สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำกัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำกัด เพื่อแสดงว่าเป็น ศูนย์ประสานงานดีเด่น ประจำปี 2564 และได้ร่วมงานเปิดอาคารเพชรสะพานบุญ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย วันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

Scroll to top